Czy dobrze znamy swoje prawa jako człowieka i obywatela?

Za pewne na co dzień rzadko zajmujemy się takimi kwestiami, najczęściej natomiast odwołujemy się do nich w momencie, kiedy dzieje się coś złego i sami zastanawiamy się, czy dana sytuacja stanowiła naruszenie naszych praw lub praw innego człowieka. Z faktu bycia obywatelem danego państwa zawsze wynikają pewne prawa i obowiązki. Te obowiązki za pewne mocniej dają o sobie znać, gdyż spotykamy się z nimi tak naprawdę na każdym kroku w swoim życiu codziennym, a mowa tutaj chociażby o konieczności płacenia podatków. Warto jednak sobie uświadomić także to, jakie są prawa każdego obywatela i co powinniśmy mieć zagwarantowane. „Znaj swoje prawa„- często możemy usłyszeć taki slogan, pytanie, czy faktycznie taka znajomość praw konstytucyjnych czy ustawowych może nam coś dać w praktyce.

Równi wobec prawa

Pierwszą istotną kwestią, o której powinniśmy wiedzieć jest to, że każdy człowiek jest równy wobec prawa- powinien być więc dokładnie tak samo traktowany przez władze publiczne. Nikt nie jest winny dopóki mu się tej winy nie udowodni- wynikająca z pewnych przesłanek stronniczość również nie jest więc w żaden sposób odpowiednia. Wolność obywatelska objawia się także w tym, że nigdy nie można nikogo zmuszać do robienia czegoś, co nie zostało określone w prawie. Tym samym ta wolność jest nam w pewien sposób dana, a państwo jest jej gwarantem. Jest to niejako istotą funkcjonowania państwa demokratycznego. Jakiekolwiek formy dyskryminacji również nie powinny być w żaden sposób akceptowane. Nie powinno być więc mowy o dyskryminacji związanej z kolorem skóry, płcią, wyznawaną religią czy z posiadanymi poglądami politycznymi.

Czy kobieta i mężczyzna są sobie równi?

Niestety, ciągle dość często możemy usłyszeć o przypadkach naruszenia zasady równości płci, a więc ciągle zdarzają się przypadki dyskryminacji ze względu na fakt bycia kobietą lub mężczyzną. Dotyczy to zarówno strefy kulturowej i społecznej, a więc odgrywa się w życiu codziennym, jak i może się przejawiać na rynku pracy, kiedy to kobieta na podobnym stanowisku co mężczyzna, mająca takie same obowiązki z niewiadomych przyczyn zarabia mniej. Tymczasem, konstytucja wyraźnie mówi o tym, że kobieta i mężczyzna są sobie równi, mają takie same prawa w życiu politycznym, rodzinnym, gospodarczym, a także społecznym. Czasem jednak dochodzenie swoich praw w praktyce jest bardzo trudne. Równość płci powinna się objawiać nie tylko w kwestiach zatrudnienia, awansów czy odpowiedniego wynagrodzenia, ale powinna dotyczyć także równego dostępu do wykształcenia.

Poszanowanie praw mniejszości

Bycie mniejszością zawsze jest trudniejsze, ale takie osoby również są chronione w sposób szczególny i mają swoje prawa. Mowa tutaj przede wszystkim o różnego rodzaju mniejszościach narodowych oraz etnicznych. Mają one zagwarantowaną możliwość rozwijania własnej kultury oraz języka. Co więcej, mniejszości narodowe mają prawo tworzyć własne instytucje, a wszystko po to, aby chronić własną tożsamość oraz pielęgnować własne korzenie, swoją tradycję i przekazywać je następnym pokoleniom.

Czy dobrze znamy swoje prawa jako człowieka i obywatela?
Przewiń do góry