W jaki sposób negocjować i podpisywać umowy?

umowa

Umowa bywa tak naprawdę nierozerwalną częścią każdej współpracy. Dokument taki stanowi zabezpieczenie dla obu stron, jakie podejmują ze sobą współpracę. Reguluje i określa zasady tej współpracy, co jest bardzo istotne z punktu widzenia prawa. Wszelkie naruszenia natomiast mogą być podstawą do tego, aby któraś ze stron dochodziła później swoich praw na stopie prawa cywilnego. Żeby jednak faktycznie taka umowa miała sens, niejednokrotnie musi być efektem negocjacji obu stron. Nie może też być mowy o tym, aby zawierała jakikolwiek treści i zapisy, które są niezgodne z obowiązującym prawem. Treść takiej umowy najlepiej jest więc pod tym kątem sprawdzić u doświadczonego prawnika. Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, kiedy w umowach pojawiają się zapisy, które jedną ze stron stawiają na pozycji uprzywilejowanej jednocześnie łamiąc prawo. W takiej sytuacji są one po prostu nieważne.

Czasem konieczne są negocjacje

Zazwyczaj do negocjacji dochodzi w momencie, kiedy obu stronom bardzo zależy na współpracy, ale każda ze stron ma swoje wymagania i oczekiwania. Istotne jest jednak to, aby w toku prowadzonych negocjacji być skłonnym do pójścia na kompromis. Takie negocjacje mogą być przeprowadzane za pośrednictwem prawników, którzy jednocześnie będą odpowiedzialni za finalne przygotowanie dokumentu, który podpiszą obie strony. W tym kontekście, podpisywanie umów jest istotną czynnością, ale też zazwyczaj nie ma mowy o tym, aby któraś ze stron nie była świadoma tego, na co się zgadza.

Niestety, często możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy jedna ze stron nie do końca jest świadoma tego, na co się zgadza. Może to wynikać z zaniechania dokładnego czytania treści takiego dokumentu, a także braku świadomości zapisów prawa. Dlatego też najlepszą praktyką jest zmuszenie się do tego, aby takiemu dokumentowi poświęcić więcej czasu i wczytać się w każdy paragraf, jaki zostanie w nim zawarty.

Czy negocjowanie jest proste?

Zazwyczaj jest bardzo trudne. Negocjacje są znacznie łatwiejsze w momencie, kiedy obie strony są na podobnej pozycji i są firmami o podobnej wielkości. Im większa dysproporcja pomiędzy stronami, tym większe prawdopodobieństwo, że jednak strona będzie chciała zastosować jakieś nadużycia względem drugiej. W wielu branżach negocjowanie warunków umowy jest czymś zupełnie normalnym i często praktykowanym. Analogicznie, zdarzają się też takie sytuacje, kiedy negocjacje zupełnie nie mają sensu, gdyż warunki jednej ze stron nawet w małej części nie są możliwe do spełnienia przez drugą stronę.

Przed przystąpieniem do negocjacji, każda ze stron powinna się do nich odpowiednio przygotować i ustalić sobie własną strategię. W jej ramach najistotniejsze jest postawienie granicy możliwości pójścia na pewne ustępstwa. Najczęściej opracowuje się po prostu cel minimalny oraz maksymalny. Zawsze warto mieć na uwadze, że negocjacje powinny prowadzić do kompromisu, a nie do wywierania presji na drugiej stronie. Celem nadrzędnym jest porozumienie oraz finalnie podpisanie umowy, która będzie dobra dla każdego z partnerów biznesowych.

W jaki sposób negocjować i podpisywać umowy?
Przewiń do góry