Czy zatrudnienie prawnika w firmie ma sens?

Wiele przedsiębiorstw takiej strategii nie stosuje, a ich właściciele nawet nie zastanawiają się nad kwestiami prawnymi, gdyż za pewne sytuacja jeszcze ich do tego nie zmusiła. Wiele zależy też od tego, jaki jest charakter firmy, jak rozległe prowadzi działania i czym się trudni. Nie mniej jednak, w bardzo wielu przedsiębiorcach w praktyce doskonale sprawdza się etat dla prawnika. Jego pomoc może być znacząca w wielu codziennych sprawach, jakie wiążą się z funkcjonowaniem firmy. Czasem docenia się to dopiero, kiedy się już takiego specjalistę posiada w swoich szeregach. A więc, dlaczego warto zatrudnić prawnika? Kiedy może nam on udzielać wsparcia?

Umowy, regulaminy oraz różnego rodzaju dokumenty

Umowy z pracownikami, umowy z klientami, regulaminy świadczenia konkretnych usług- wszystkie te dokumenty w wielu firmach są bardzo ważne. Oczywiście, takie dokumenty można spróbować przygotować samemu, nie będziemy mieć jednak za pewne pewności, czy są one zgodne z prawem i czy dzięki nim firma będzie chroniona w odpowiedni sposób. Warto także zwrócić uwagę, że naturalnym odruchem może być chęć zawarcia w takich dokumentach zapisów, które stawiałyby firmę na uprzywilejowanej pozycji w momencie konfrontacji ze stroną przeciwną. Jeśli jednak takie zapisy będą sprzeczne z obowiązującym prawem- będą całkowicie nieważne. Niekiedy, klauzule niedozwolone w umowach z pracownikami czy z konsumentami są stosowane przez przedsiębiorców nieświadomie. Dlatego też prawnik może pomóc nam takie dokumenty zredagować, tym bardziej, że często są one podstawą działalności firmy i są one w obiegu każdego dnia.

Analogicznie, podejmując współpracę partnerską z innymi firmami, możemy zostać zobligowani do tego, aby podpisywać umowy oraz dokumenty przedkładane nam przez inne podmioty na ich zasadach. W takiej sytuacji, prawnik może je przeanalizować jeszcze przed ich podpisaniem i może wskazać na te ich aspekty, które mogą stawiać firmę w niekorzystnej sytuacji. Taka wiedza staje się kartą przetargową w dalszych negocjacjach.

Wsparcie w sytuacjach spornych

Takie zazwyczaj zaczynają się pojawiać wtedy, kiedy firma się rozrasta i zaczyna obsługiwać coraz więcej klientów. Wraz z firmą wzrasta także prawdopodobieństwo tego, że ktoś może być niezadowolony lub będzie chciał coś wyegzekwować od firmy. Może się to dokonywać poprzez prywatne dyskusje, ale finalnie może się też skończyć w sądzie. W takim przypadku pomoc prawnika orientującego się w prawie cywilnym oraz w prawie gospodarczym może być bardzo istotna. Niejednokrotnie w takich sporach chodzi też o duże kwoty pieniędzy, co za tym idzie jakiekolwiek ustępstwa nie wchodzą w grę. Szczególnie ważne jest, aby mieć w sądzie swojego reprezentanta, czyli adwokata, który będzie reprezentował nasze interesy na sali rozpraw. Prawnik na bieżąco będzie mógł nam udzielać ważnych informacji i porad prawnych w toku sprawy. Realnie też pozwoli oszacować, jakie są szanse na korzystne dla nas rozwiązanie sporu, a takie zorientowanie się w zaistniałej sytuacji również bywa bardzo istotne i pozwala podejmować najlepsze decyzje z możliwych.

Czy zatrudnienie prawnika w firmie ma sens?
Przewiń do góry