Czym w praktyce jest upadłość firmy i jej bankructwo?

Mogłoby się wydawać, że bankructwo jest domeną wielkich firm, które upadają w wielkim szumie medialnym. Tymczasem, z możliwości ogłoszenia bankructwa korzystają zarówno większe jak i mniejsze firmy- także te jednoosobowe. Bankructwo w sposób nierozerwalny jest związane z niewypłacalnością takiego podmiotu, chociaż to ustawy dokładnie precyzują, czym jest ta niewypłacalność i w jakiej sytuacji mamy z nią do czynienia. Wobec tego, jak ogłosić bankructwo, kiedy jest to najlepsze rozwiązanie i co może oznaczać dla nas w praktyce? Kiedy wnioskować o powstanie specjalnego układu naprawczego?

Procedura upadłościowa

Na pewno warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku działalności jednoosobowej, przedsiębiorca odpowiada za firmę całym swoim majątkiem. Może się jednak zdarzyć sytuacja, kiedy wobec niego zostaje wszczęte postępowanie określane jako procedura upadłościowa. Dzieje się tak wtedy, kiedy jego zobowiązania przekraczają jego możliwości finansowe, nawet z wzięciem pod uwagę całego jego majątku, jaki posiada. Taką procedurę można wszcząć nawet jeśli przedsiębiorca na bieżąco wykonuje te zobowiązania. Zdecydowanie, najmniej korzystną sytuacją jest ta, kiedy niewypłacalność firmy już można zacząć określać jako długoterminową. W takiej sytuacji są możliwe dwie drogi działania:

– Długi są egzekwowane z majątku przedsiębiorstwa. W praktyce oznacza to, że firma zostanie całkowicie zlikwidowana, a wszystkie długi, jakie posiada będą egzekwowane z prywatnego majątku jej właściciela. Dług może więc pochłonąć wszelkie posiadane dobra oraz nieruchomości- dom, samochód, dobra luksusowe i inne. Przedsiębiorca traci prawo do dysponowania swoim majątkiem. W konsekwencji tej procedury firma przestaje istnieć, a jej upadłość musi zostać w specjalny sposób ogłoszona.

– Zostaje zawarty układ z wierzycielami, a dług podlega restrukturyzacji. Już we wniosku upadłościowym można wskazać możliwość zawarcia układu, jako preferowany sposób rozwiązania zaistniałej sytuacji. W takim przypadku należy przekonać sąd, że pomimo iż obecnie firma jest niewypłacalna, jej restrukturyzacja i wprowadzenie w jej funkcjonowaniu istotnych zmian pomoże w regularnym spłacaniu wierzycieli. W sytuacji, kiedy sąd udzieliłby zgody na taką strategię działania poprzez układ naprawczy, przedsiębiorca otrzyma nadzorcę sądowego. Ten będzie na bieżąco sprawdzał, jak firma sobie radzi i czy wywiązuje się ze swoich zobowiązań w odpowiedni sposób.

W jaki sposób można ogłosić upadłość i kto może tego dokonać?

Co ciekawe, ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik, ale też każdy z jego wierzycieli. Składa się go do sądu, który jest adekwatny pod kątem miejsca zamieszkania dłużnika. Przyjmuje ono formę wniosku, w którym trzeba umieścić szereg ważnych informacji. Są to chociażby szczegółowe dane firmy objętej upadłością oraz opisanie okoliczności uzasadniających wniosek. W dokumencie najlepiej od razu wskazać, czy ma nastąpić likwidacja długu z majątku prywatnego przedsiębiorcy czy może zostanie zawarty układ.

Czym w praktyce jest upadłość firmy i jej bankructwo?
Przewiń do góry